curentul nostru cel de toate zilele

  idei ilustrate despre energie electrică și ierni blânde

 

 

 

  "Kilgore Trout once wrote a short story which was a dialogue between two pieces of yeast. They were discussing the possible purposes of life as they ate sugar and suffocated in their own excrement. Because of their limited intelligence, they never came close to guessing that they were making champagne."


Kurt Vonnegut: Breakfast of Champions

 

   Pentru o scurtă perioadă, România a fost paradisul producerii energiei electrice din surse regenerabile. Lansarea unui sistem de promovare în 2012 a marcat începutul unei perioade când centralele fotovoltaice și turbinele eoliene se construiau cu sutele. Pe lângă multe altele s-a construit aici și cel mai mare parc eolian continental în Europa.

 

Sistemul de promovare care a permis înmulțirea în masă a dispozitivelor de producere al energiei electrice din surse regenerabile se baza pe distribuirea așa numiților certificate verzi.

Pentru fiecare megawatt-oră de energie electrică produsă din surse regenerabile, producătorii primesc un număr de certificate verzi.

Furnizorii de energie electrică au obligația de a cumpăra aceste certificate verzi de la producători. În acest mod producătorii care folosesc surse regenerabile de energie câștigă venituri suplimentare compensând în acest mod costurile ridicate de punere în funcțiune a noilor centrale electrice.

 

   Consumatorii energiei electrice au resimțit existența acestui sistem de promovare prin creșterea cu aproximativ 10% a contravalorii facturilor de energie electrică. În urma schimbării scenei politice, în iulie 2013 și ianuarie 2014 a fost redus numărul certificatelor verzi distribuite producătorilor de electricitate.